Vázací prostředky a legislativa

18.05.2016 - Vázací řetězy pevnostní třídy 8 a 10

Zavesne_retezy

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás informovat, že se na našem trhu stále častěji objevují vázací řetězy asijského původu, u kterých prodejci deklarují shodu s relevantními evropskými normami EN 818-2. Jelikož jsme u vybraných vzorků zjistili závažné nedostatky, rozhodli jsme se napsat toto upozornění.

Vlastnosti vázacích řetězů a příslušenství jsou jasně zmíněny v příslušných evropských normách (EN 818, EN 1677). Uvedené normy přímo předepisují kromě pevnostních parametrů také složení materiálu a tepelné zpracování řetězu.

Na certifikovaném zařízení byly provedeny namátkové zkoušky s následujícími výsledky:

- pevnostní parametry – kolísavá kvalita (některé vzorky splňují, jiné ne)

- chemické složení – nesplňují uvedenou normu!

- tepelné zpracování – nesplňují uvedenou normu!

V praxi někteří prodejci argumentují výsledky trhací zkoušky, která se u některých výrobků jeví jako vyhovující. Pokud ovšem daný výrobek nesplňuje byť jediný z normou uvedených parametrů, je výsledek jasný: výrobek požadavkům normy nevyhovuje!

Používání vázacích řetězů, které nesplňují výše uvedené normy, s sebou nese značná rizika:

- ohrožení zdraví a života osob nebo škody na majetku při selhání řetězu,

- riziko neplnění pojistné události ze strany pojišťovny,

- vysoké pokuty za nedodržení bezpečnosti práce apod.

Je na zodpovědnosti každého uživatele, jaké vázací prostředky si zvolí. Pokud ovšem v dobré víře zakoupí prostředky, které nesplňují platnou legislativu, je uváděn v omyl. Prodejce pak jedná buď z neznalosti platné evropské legislativy nebo za jeho chováním mohou být temnější motivy.

Jistotu kvality získáme při nákupu produktů s výrobkovým certifikátem od oborové zkušebny (BG) Hannover-znak ( ϰ - kapa) vyražený na každém 20. článku řetězu, resp. po 1 metru. Tento znak získalo jen několik renomovaných výrobců řetězů, u kterých je zaručena kvalita. Obdobným způsobem je značeno příslušenství vázacích řetězů. Každý prvek vázacího řetězu musí být označen vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení a pevnostní třída.

Pokud máte pochybnosti o původu a kvalitě Vašich vázacích řetězů obraťtě se na svého prodejce a požadujte předložení certifikátu výrobce k řetězu a k jednotlivým komponentům ( oko,hák,spojka, atd.).

V případě zájmu o kvalitní vázací řetězy, odpovídající normám, nás neváhejte kontaktovat.